AGPROFITtrade,a.s.
IC:26400596,
DIC:CZ 264 00 596

Den zápisu:    07.11.2005
Spisová značka: B 15978 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Kontakt:
Tel:         +420 234 106 350
Mobil:     +420 737 237 858
Mail:       agprofit@agprofit.cz


 

Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

svolává

řádnou valnou hromadu č.1 v roce 2022

na den  9.6.2022 v 15.00 hod., která se bude konat v prostorách advokátní kanceláře
Advokátní kancelář Roubal a spol., s.r.o. na adrese Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň,

s následujícím pořadem jednání:

 

V Praze dne 9.05.2022

                                                                                                     Ing. Stanislav Šrámek
                                                                                        pověřený člen představenstva společnosti